Tjänster

Vi erbjuder arbete med redovisning, bokslut och årsredovisning men också administration av löner, fakturering och betalningar.

  • Löpande redovisning, leveranstörs- och kundfakturahantering
  • Redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och skatter
  • Lönehantering och kontrolluppgifter
  • Rekvirering av arbetsgivarstöd och nystartsbidrag från arbetsförmedlingen
  • Bokslut och årsredovisning
  • Budget och ekonomisk rådgivning
  • Kontakt med myndigheter, bank och revisor.